Dé Specialist in Pictogrammen


 
Hoe maak je een RI&E veilig en dynamisch?

Hoe maak je een RI&E veilig en dynamisch?

Geplaatst op dinsdag 30 oktober 2018
Werknemers zijn vaak gemotiveerd om procedures in het bedrijf veiliger te maken. De veiligheidskundige trekt zich hier helaas niet veel van aan. Zonde. Want door activiteiten op de werkvloer te sturen, kun je ze ook opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie.
 

Chemici en RI&E

Scheikundige experimenten verlopen niet volgens vaste procedures. Chemici aan de TU Delft vonden het daarom moeilijk om hier veiligheidsregels voor op te stellen. De chemici stellen nu voor ieder experiment een plan op. Ze beschrijven daarin wat ze gaan doen, welke risico’s daarbij optreden en hoe ze die denken te ondervangen. Dat plan dienen ze in bij een commissie. Die bepaalt vervolgens of het experiment door kan gaan. En zo ja, welke veiligheidsmaatregelen daarbij nodig zijn. Daarmee maak je zo’n RI&E echt dynamisch.
 

15.000 gevaarlijke stoffen

Op een technische Universiteit wordt met zo’n 15.000 gevaarlijke stoffen gewerkt. Van elk daarvan vastleggen hoe je er veilig mee omgaat is wel heel omslachtig. Er is een digitale tool ontwikkeld die enigszins doet denken aan een belastingaangifte. Is de situatie relatief eenvoudig, hoef je weinig in te vullen. Wordt het complexer, dan ga je meer de diepte in. En stel je voor dat een chemicus een experiment uitvoert waar ook natuurkundige aspecten aanzitten. Dan moet hij eerst een toets doen, zodat vaststaat dat hij de nodige basiskennis bezit.
 

Digitale tool

Ieder experiment wordt in de de digitale tool opgeslagen. Daarmee bouwt de organisatie een databank op van goede praktijken. Iedereen die een experiment opzet, kan zich van tevoren inlezen over de gevaren. Loopt een experiment mis, dan zijn alle gegevens gemakkelijk naar boven te halen. Zou blijken dat de veiligheidskundige heeft gewaarschuwd voor de gevaren terwijl de manager alles toch heeft laten doorgaan, dan heeft die laatste wel wat uit te leggen.


Leren van incidenten

In de toekomst zal de databank verrijkt worden met een incidentmelding. Zodat er van eventuele incidenten geleerd kan woren. Als iemand een experiment uit de databank willen uitvoeren, krijgen ze een waarschuwing. Bijvoorbeeld: “Deze stof ontbrandt nog sneller dan we hadden gedacht. Dus extra oppassen.” 


Deel deze pagina
Veiligwinkel, de pictospecialist